1. Úvodní ustanovení

  Tyto Smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi firmou AB IMPORTs.r.o.,Faltysova 1497/10, 156 00 Praha 5 – Zbraslav,IČ: 28521005, DIČ: CZ28521005 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).
  Společnost AB IMPORT s.r.o. je vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147655.
  Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které budou mezi smluvními stranami uzavřeny.
  Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s Podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.

 2. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

  Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky kupujícím prodávajícímu. Objednávka může být odeslána prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, nebo e-mailem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná.
  Přijetí objednávky prodávající kupujícímu potvrdí zasláním e-mailové zprávy na adresu uvedenou v objednávce.
  V internetovém obchodu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné a zahrnují DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. Ceny za dopravu zboží jsou uvedeny samostatně. Nabídka zboží v akci platí do vyprodání zásob nebo do ukončení akce k určitému datu.

 3. Odstoupení od kupní smlouvy

  U smluv uzavřených „na dálku“ má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů ode dne, kdy převezme plnění, typicky tedy do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu je doručeno zboží. Možnost v této lhůtě odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá například tehdy, pokud mu bylo dodáno zboží upravené podle jeho přání.

 4. Dodací podmínky

  Předběžná dodací lhůta je zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách dodavatele. Zboží, které je skladem zasíláme zpravidla v den objednávky nebo následující pracovní den. V případě, že zboží není skladem, bude kupující neprodleně kontaktován za účelem dohody o prodlouženém termínu dodání.
  Objednané zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty (více v sekci Způsoby dopravy) a řídí se jejich obchodními podmínkami.

 5. Platební podmínky

  U platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky.

 6. Záruky a reklamace

  Zákazník je povinen při přebírání zásilky za přítomnosti přepravce zkontrolovat, zda zásilka není poškozená. Pokud bude zjištěno poškození, je zákazník povinen tuto skutečnost poznamenat na doklad o převzetí zásilky a informovat neprodleně dodavatele.
  Na všechny dodávané produkty se vztahuje záruka 24 měsíců od data převzetí kupujícím, pokud není výslovně uvedena záruka delší. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neadekvátního zacházení s produkty. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  Vzniklou závadu je nutno reklamovat ihned, co nejdříve po jejím zjištění. Potřebujete-li uplatnit reklamaci, obraťte se na náš e-mail a nebo na telefonní čísla uvedená na našich internetových stránkách. Při oznámení reklamace uveďte zjištěné závady a číslo faktury či dodacího listu zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  Případnou reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji – během několika málo dnů – vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě.

 7. Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

  Veškeré objednávky vytvořené v našem internetovém obchodě jsou závazné. Prodávající může v případě prokazatelně vzniklé škody způsobené neodebráním objednaného zboží požadovat náhradu škody např: náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné atd.
  V případě, stornování objednávky je zákazník povinen toto storno učinit co nejdříve e-mailem nebo telefonicky.
  Náklady na telefonování na číslo 606 224 284 (kontaktní číslo firmy) je zpoplatněno podle aktuálního ceníku Vašeho operátora a tyto náklady si hradí spotřebitel sám.
  Uživatelé souhlasí s tím, že je prodávající oprávněn užít jejich kontakty (např. emailovou adresu a telefon) k zasílání důležitých sdělení souvisejících s obchodní činností prodávajícího. Uživatel uděluje tento souhlas na dobu neurčitou, je však oprávněn ho kdykoliv odvolat, bere však na vědomí, že jeho odvolání může mít vliv na rozsah poskytovaných služeb na webové stránce prodávajícího.
  Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami platnými pro firmu AB IMPORT s.r.o., Faltysova 1497/10, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ: 28521005, DIČ: CZ28521005, která nabízí možnost objednávek na svých webových stránkách.

 8. Závěrečná ustanovení

  Obě smluvní strany uskutečněním obchodní výměny vyjadřují bezvýhradný souhlas s obsahem těchto obchodních podmínek tak jak je vyjádřen v jednotlivých ustanoveních.
  Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito Podmínkami nebo kupní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem a vytvářejí smluvní vztahy dle § 409 a následující Obchodního zákoníku.